Depannage contacteer ons

+32 477 35 35 47

Copyright en inhoud: 

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van www.garagebarnes.be, Dhr. Barnes Peter. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. 

Externe informatie: 

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina''s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. 

Linken naar deze site: 

Het is de gebruiker van de website toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van www.garagebarnes.be. ( Op onze linkpagina vindt u enkele mogelijkheden terug die u kunt gebruiken om naar ons te linken )

Doel van de verwerking van persoongegevens: 

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: - voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de aangeboden service. - voor het uitvoeren van marktstudies en enquètes. - om u te informeren over updates en producten die uitgaan van www.garagebarnes.be. 

Uw rechten: 

Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. 

Melding van schending van privacy: 

Indien U meent dat een lid van www.garagebarnes.be een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om Peter Barnes daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@garagebarnes.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen. 

Controle van uw privécommunicatie: 

www.garagebarnes.be behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van www.garagebarnes.be alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is. 

Directe/indirecte schade: 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. 

Tarieven op de site: De weergegeven gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door de producenten en www.garagebarnes.be kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie. 

Verantwoordelijk uitgever

Dhr. Barnes Peter - Edouard Passtraat 26 - B-9220 Hamme-Moerzeke - +32 477 35 35 47

Designer: 

Dhr. Willaert Davy voor SEMA VOF ( Fasttrackproductions ) - Edouard Passtraat 14 - B-9220 Hamme-Moerzeke - +32476344513 - www.fasttrackproductions.be - info@fasttrackproductions.be - BE0518 900 411

Contactgegevens

Garage Barnes

Edouard Passtraat 26

B-9220 Hamme-Moerzeke

GSM +32 477 35 35 47

BE 0845 455 859

Openingsuren

Weekdagen

Van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 18u00

Zaterdag 

Enkel op afspraak

Zondag gesloten

Sociale Media